Dins de la Medicina Tradicional Xinesa, també trobem una altra modalitat de tractament que és la FITOTERAPIA XINESA (中药). Tot i el seu nom “fitoteràpia”, no només utilitza matèries vegetals, si no també matèries minerals i animals. Com s’ha dit amb la resta de tècniques indicades, la fitoteràpia Xinesa el que vol aconseguir és l’eliminació dels desequilibris energètics del nostre cos, però d’una manera més incisiva, en el sentit de profunditzar de forma més concreta en el desequilibri a tractar. Això s’aconsegueix tenint en compte les propietats de cada matèria utilitzada, o sigui les seves qualitats, que inclouen tant el seu sabor,  temperatura, tendència (ascendent o descendent), relació amb els Canals energètics i la seva toxicitat.

 

fitoterapia_china