L’acupuntura és la tècnica més coneguda dins de la Medicina Tradicional Xinesa. El que busca és l’estimulació de punts energètics per tal de tractar qualsevol desequilibri del nostre cos. Us podríeu preguntar, com és que punturant certs punts en la pell, el seu efecte ens ajuda a equilibrar diferents parts del cos?, doncs bé; quan estimulem un punt energètic (Xué 穴, que significa “forat”, “cova”…) el que aconseguim és equilibrar tant la nostra part externa del cos, ja sigui a nivell de la pell, musculatura o dels ossos, com la part interna, o sigui els nostres òrgans, a través dels Canals que uneixen la part externa amb la part interna del nostre cos.

Aquest tractament amb acupuntura podem complementar-lo amb la tècnica de la moxibustió, que és aplicar uns puros de moxa fets amb una planta que es diu artemisa.

Això ens servirà, entre d’altres coses, per eliminar la fred.

Una altra tècnica que complementa l’acupuntura són les Ventoses, tècnica que es realitza amb uns petits gots de vidre, que segons la forma com les manipulem, aconseguirem l’efecte terapèutic desitjat.

Amb aquestes tres tècniques aconseguirem regular els desequilibris, així com consolidar la nostra resistència per poder prevenir i tractar aquests desequilibris.
acupuntura_con_bases_medicas