embarazo

En l’anterior article presentat vàrem parlar sobre la infertilitat femenina, però també cal que parlem de la infertilitat masculina, ja que és la causa del voltant del 40% dels casos en que no s’aconsegueix la fecundació de l’òvul.

En aquest article es vol remarcar que la infertilitat masculina afecta a més homes dels que ens pensem, per tant, sempre que una parella tingui dificultats a l’hora de concebre una criatura,  cal valorar l’estat de les dues parts i no només el de la dona en primer terme.

Els espermatozous es formen a dins dels túbuls dels testicles durant un període de temps de 48 dies, alimentats per les cèl·lules de Sertoli. Després passen dues setmanes o més temps a dins del epidídim (estructura tubular fina i enrotllada de 6 metres de llargada i amb un gruix que és de doble d’un cabell) i és aquí on els espermatozous maduren fins que surten a l’exterior. El semen ejaculat conté una barreja d’espermatozous i de líquid elaborat per la pròstata i les vesícules seminals.

Per que es pugui considerar fèrtil, un home ha de depositar un mínim de 40 milions d’espermatozous en la vagina femenina durant el coit, per tal que només un d’ells pugui tenir èxit en el seu contacte amb l’òvul. Tota aquesta quantitat d’espermatozous seran introduïts a dins de la vagina però només uns pocs podran sobreviure en el seu interior, ja que passats uns minuts, les parets vaginals quedaran cobertes de milions d’espermatozous en fase de destrucció.

Els que poden traspassar el cèrvix amb ajuda del moc fèrtil generat durant l’ovulació, juntament amb l’empenta del cèrvix durant l’orgasme i de les contraccions uterines, impulsaran els espermatozous a l’interior de l’úter. Un cop a dins, els espermatozous seran atrets per mitjà de senyals químics fins a l’òvul, que es troba a dins d’una de les trompes de Fal·lopi.

Els estàndards actuals segons la Organització Mundial de la Salut (OMS) per l’avaluació de la fertilitat masculina, indiquen els següents valors a tenir en compte:

 • Quantitat: Més d’1 mil·lilitre.
 • Recompte d’espermatozous: Més de 20 milions per mil·lilitre.
 • Motilitat: moviments vigorosos i decidits en més del 50% dels espermatozous.
 • Morfologia: Més del 14% de formes normals (és a dir, espermatozous sense alteracions estructurals del cap, part mitja i cua)

Diagnòstic de la infertilitat masculina en la Medicina Tradicional Xinesa.

Els espermatozous dinàmics i de moviments ràpids representen el Yang en el Yin humit i nutritiu del líquid seminal. Per tant els especialistes en MTX han de considerar els dos aspectes, el Yin i el Yang, és a dir els espermatozous i el líquid en el que es troben. Per tant, a l’hora de tractar a un pacient amb infertilitat masculina caldrà tractar el Yin i el Yang de forma conjunta i simultània.

Tant la infertilitat femenina com la infertilitat masculina estan molt relacionades amb els Ronyons. El Ronyó en la MTX implica un número major de funcions i àrees corporals que en el nostre concepte occidental.

Aproximadament en el 60% dels casos d’infertilitat masculina sembla existir un fonament genètic, que en MTX es tradueix com una deficiència de Jing de Ronyó. El Jing és l’essència basal, la substància primigènia, l’origen de totes les demés. Com a metàfora, podem dir que el Yuan Qi és el software o l’ADN i el Jing el disc dur, sent l’ordinador el cos humà.

Igual que passa amb la infertilitat femenina, les úniques excepcions a la infertilitat per deficiència de Ronyó, són el bloqueig de tipus mecànic i els problemes d’Humitat-Calor.

Per tant, a la consulta hem de considerar els diagnòstics següents:

 • Deficiència de Yin de Ronyó.
 • Deficiència de Yang de Ronyó.
 • Humitat-Calor.
 • Estancament de Xue (Sang) i de Qi (d’Energia).

La prescripció del tractament de la infertilitat masculina generalment és molt més senzilla que la corresponent a la infertilitat femenina. La raó d’això és que, una vegada que s’estableix un diagnòstic correcte i que el pacient sembla tolerar la fitoteràpia prescrita, es pot mantenir la fórmula durant un període de temps llarg, sempre i quan aquesta sigui per a tractar una deficiència de Ronyó.

En contrapartida, el tractament per a la infertilitat masculina tindrà una durada superior al tractament de la infertilitat femenina, ja que els espermatozous triguen entre dos o tres mesos en formar-se, de manera que el tractament s’ha de mantenir com a mínim sis mesos. L’acupuntura és un element complementari en els casos de deficiència de Ronyó a la fitoteràpia però no menys important, ja que la unió de les dues teràpies ajuden a una recuperació més ràpida.

Cal tenir en compte que l’acupuntura és de gran ajuda en la motilitat dels espermatozous, inclús a curt termini, per tant aquesta teràpia es pot utilitzar els dies previs al coit de la parella, o bé per aconseguir l’èxit de la fecundació in vitro.

No cal oblidar que per aconseguir un nivell òptim d’espermatozous, motilitat i morfologia, caldrà també modificar l’estil de vida a un de més saludable, una alimentació adequada i equilibrada i la pràctica d’exercici físic regular.

infertilitat_acuemporda

Les consultes d’infertilitat a  la Xina són completament diferents de les consultes d’infertilitat existents en els països occidentals, en tot excepte una cosa: el grau de desesperació de les parelles per tenir un fill en situacions en les que la naturalesa ha fracassat.

El tractament de la infertilitat en hospitals xinesos te un caràcter no invasiu, mitjançant la prescripció de plantes medicinals, acupuntura i/o també exercicis de Qi Gong però també s’aconsella modificar l’estil de vida i alimentació a les pacients.

La realització d’anàlisis de sang o semen a les parelles també és important per a poder encarar millor el tractament d’infertilitat des de la Medicina Xinesa.

El professor Robert Jansen, un dels principals experts mundials en el tractament de la infertilitat, descriu els punts forts i dèbils de la medicina occidental indicant que quan més lleu és la patologia respecte a la normalitat, més problemes te la medicina occidental per corregir-la.

El professor Jansen també indica que una intervenció mèdica o quirúrgica comporta uns riscos, ja que quan menys lluny estigui l’alteració de la normalitat menys probable serà que la intervenció aplicada millori la situació d’infertilitat.

Segons ell, quant més greu és el diagnòstic d’una causa d’infertilitat, majors són les possibilitats d’aconseguir un embaràs amb el tractament occidental, sempre i quan aquest tractament corregeixi adequadament el problema i els seus efectes adversos no interfereixin en cap altre aspecte de la reproducció. La major part dels tractaments occidentals poden donar lloc a efectes adversos i aquests poden desequilibrar la balança fins al costat desfavorable quan la malaltia a tractar és relativament irrellevant. Aquest principi es manifesta de manera especial en tractaments relatius a la medicina i la cirurgia reproductives.

Quan un especialista en Medicina Tradicional Xinesa tracta a una pacient que pateix infertilitat, aquest ha de conèixer amb detall les característiques hormonals i anatòmiques dels processos reproductius, ja que tot i continuar aplicant els seus conceptes teòrics i els seus tractaments utilitzats des de fa molts anys, actualment s’afegeix l’aplicació de coneixements corresponents a la fisiologia interna de la reproducció, aprofitant, per exemple, les gràfiques de TCB (temperatura corporal basal) per a poder observar els desequilibris que mostra l’organisme durant tot el cicle menstrual així com analitzant els resultats dels anàlisis de sang i semen que hem comentat anteriorment.

Existeixen paral·lelismes entre els paràmetres de la Medicina Tradicional Xinesa i la medicina occidental on es poden establir equivalències entre les descripcions de l’activitat fisiològica per part de les medicines occidental i xinesa:

 

Fisiologia occidental

MTX

Gàmeta Jing
Influència de les hormones sexuals Yin i Yang de Ronyó.
Influència de l’hipotàlem i la hipòfisis Cor
Ovaris, trompes de Falopi, endometri i cèrvix Úter

 

La fase fol·licular s’inicia el primer dia del cicle menstrual. Aquesta part del cicle es denomina cicle ovàric i aquest està subdividit en una fase fol·licular (comencen a desenvolupar els fol·licles ovàrics per donar lloc a l’ovulació) i una fase proliferativa o estrogènica; proliferativa perquè el revestiment uterí (l’endometri) va augmentant el seu gruix per a poder allotjar l’òvul fecundat i estrogènica perquè en aquesta part del cicle la producció d’estrògens es superior a la progesterona. Segons la MTX es considera la part Yin del cicle menstrual.

La fase lútia, fase progesterònica o secretora, és el temps que passa des de l’ovulació fins al començament de la menstruació. Aquesta part és la més constant i predictible del cicle quan parlem de durada. L’hormona luteínica LH estimula el cos luti per la producció de progesterona, que s’encarrega de fer que l’endometri comenci a segregar nutrients si ha tingut lloc la concepció,  anul·lar la secreció d’hormones que dona lloc a la maduració de nous fol·licles i indueix a la modificació en els signes principals de fertilitat, com ara increment de la TCB, augment de les secrecions vaginals i desplaçament del cèrvix a una posició més inferior en la vagina. En el supòsit de no haver estat fecundat l’òvul, es deixa de produir la hormona luteínica provocant que els cos luti es comenci a degenerar i finalitzi la seva fase secretora, provocant el despreniment de l’endometri. Segons la MTX es considera la part Yang del cicle menstrual.

Segons la Medicina Tradicional Xinesa, els problemes d’infertilitat venen donats per desequilibris en alguna de les fases del cicle menstrual, ja sigui per una deficiència de Ronyó, de Sang (Xue), d’Energia (Qi) o d’essència vital de l’organísme (Jing), o per bloquejos d’Energia (Qi) o acumulació patològica de líquids (Humitat-Tan), desequilibris no contemplats en la medicina occidental.

Així doncs si tractem aquests desequilibris mitjançant les tècniques que ofereix la MTX, com ara la fitoteràpia, l’acupuntura, exercicis de Qi Gong i la modificació de l’estil de vida i l’alimentació, aconseguirem restablir la normalitat del organisme i per tant un cicle menstrual apte perquè es pugui donar la fecundació desitjada.

GINGEBREExisteixen estudis que indiquen que el gingebre (Zingiber officinale)  és un recurs molt important en la lluita contra la malaltia d’Alzheimer.

La malaltia d’Alzheimer es una malaltia progressiva, irreversible i neuro-degenerativa que es caracteritza per la pèrdua severa de memòria, comportament inusual, canvis de personalitat i una disminució en la funció cognitiva associada a l’edat.

Els fàrmacs moderns es basen en derivats petroquímics patentats que són neurotòxics per la seva naturalesa, provocant una guerra química a dins del cervell que no ajuda gens a aquesta malaltia.

Actualment sabem que existeixen altres productes naturals com ara la cúrcuma, l’oli de coco i el ginkgo biloba amb una evidència clara pel tractament de la malaltia de l’Alzheimer, però l’actual llei de la FDA prohibeix l’ús de substàncies naturals per la seva curació.

Els actuals estudis existents indiquen que els antioxidants del gingebre i les seves propietats antiinflamatòries  tenen un gran valor en el tractament de les causes subjacents de la neuro-degeneració prematura de la malaltia de l’Alzheimer. També existeixen proves de que el gingebre protegeix contra la característica molecular de la patologia induïda junt amb canvis en el cervell adversos que produeixen la malaltia. En estudis recents en rates, s’ha comprovat que administrant gingebre es reverteix la disfunció del comportament i es prevenen els símptomes conductuals

Investigadors indis varen descobrir que les propietats anti-Alzheimer del gingebre són compatibles amb les vies farmacològiques tradicionals, inhibint l’enzim Acetilcolinesterasa. Aquest enzim és el causant de la destrucció de l’enzim acetilcolina, un neurotransmissor necessari, entre altres moltes funcions, per la memòria del cervell on s’inclou l’excitació, la recompensa, atenció sostinguda, etc. Per tant, l’activitat del gingebre augmenta la durada de l’acció del neurotransmissor acetilcolina i per tant disminueix la malaltia de l’Alzheimer.

El resum dels investigadors va ser que l’extracte metanòlic del gingebre sec va mostrar propietats terapèutiques a l’actuar en diferents dianes moleculars de la malaltia de l’Alzheimer, sense que existeixi toxicitat aguda a dosis habituals.

Per tant, el gingebre es pot considerar com un suplement herbari eficaç per la teràpia de la malaltia Alzheimer.

acuestetica

Acupuntura estètica

Posted by acuemporda | blog

Literalment, acupuntura significa la pràctica d’inserir agulles a la pell per al tractament simptomàtic o la prevenció de diversos problemes de salut que provoquen un desequilibri en l’energia. el seu origen es perd en el temps, considerat una antiga pràctica de la medicina tradicional xinesa. Els mestres antics ens van ensenyar que la malaltia era una alteració de les funcions corporals o del seu ús, causada per factors externs com el fred, la calor, la humitat, els factors emocionals, la nutrició o l’envelliment. Tot i que l’acupuntura s’ha utilitzat àmpliament per al tractament de malalties o per reduir els seus símptomes, l’objectiu principal del tractament d’acupuntura és ajudar a prevenir les malalties i mantenir el benestar general.

L’ús de l’acupuntura amb fins estètics no només redueix les arrugues, sinó que també tracta i millora notablement la salut general. El tractament amb acupuntura facial implica la inserció d’agulles d’acupuntura en línies fines i arrugues a la cara i el coll per reduir els signes d’envelliment visibles.

De fet, l’origen de l’acupuntura estètica va sorgir quan els metges tradicionals xinesos tractaven amb acupuntura pacients que havien patit hemiplegies facials (paràlisis d’un dels costats de la cara). Aquests es van adonar que a la zona de la cara que tractaven, les arrugues disminuïen notablement.

L’apreciació de l’aparença és sovint un tema popular, així com la demanda de procediments estètics. La percepció de l’envelliment facial és el factor que més desencadena la demanda de tractaments que poden suavitzar les marques a determinades edats.

Els canvis en l’estructura i l’elasticitat de la pell formen part del procés fisiològic de l’envelliment. La velocitat d’aquest procés depèn dels aspectes genètics i dels efectes de l’exposició al sol, i l’envelliment cutani, per tant, es divideix en criança cronològica i la foto-acció secundària als efectes acumulatius de la radiació ultraviolada.

Les arrugues són solcs o plecs de la superfície de la pell que corresponen al signe més aparent de l’envelliment.

Podem enumerar diferents factors que produeixen el procés d’envelliment natural, com les expressions facials, el dany causat per l’exposició al sol, el tabaquisme o la hidratació insuficient, entre d’altres.

Les arrugues poden causar canvis estètics i també trastorns psicològics associats a aquests canvis. La reducció d’aquests és un dels efectes més buscats en els procediments estètics.

El sentit estètic en salut comprèn l’assistència a les necessitats humanes bàsiques de l’individu, centrant-se en la prevenció i la promoció de la salut general.

L’acupuntura estètica és una alternativa natural als procediments cosmètics convencionals. En comparació, l’acupuntura estètica és rendible, no és un mètode quirúrgic, està lliure de risc, sense efectes secundaris i no requereix cap període de recuperació. A més, l’acupuntura estètica ofereix diversos beneficis de salut i benestar per a aquells que prefereixen explorar tractaments holístics enlloc de cirurgia convencional i/o tractaments cosmètics.

L’acupuntura estètica aconsegueix:

 • Evitar l’envelliment facial.
 • Millorar el to muscular i la contracció dèrmica.
 • Incrementar la producció de col·lagen natural.
 • Ajudar a reduir i eliminar les bosses de sota els ulls.
 • Ajudar a eliminar les línies fines d’expressió en el cara i disminuir notablement les arrugues grosses.
 • Humitejar la pell a l’incrementar la circulació limfàtica i sanguínia de la cara.

També s’ha observat que la realització d’un massatge terapèutic facial després de l’aplicació d’agulles per l’eliminació de les arrugues i línies d’expressió, potencia el seu resultat i redueix el número de sessions del tractament.

Malgrat els bons resultats observats en l’ús d’aquesta tècnica durant molts anys, hi ha pocs estudis que informen sobre els seus efectes sobre les arrugues facials. La majoria de les vegades, aquesta pràctica no es basa en estudis científics, i els resultats obtinguts, quan es reporten, es basen en l’observació del professional i la presentació d’observacions clíniques no quantificables.

Actualment s’estan realitzant diversos estudis amb mètodes objectius d’avaluació per poder demostrar sobre el paper l’efectivitat de l’aplicació de l’acupuntura en l’estètica facial, i d’aquesta manera tornar a reafirmar els beneficis de la Medicina Tradicional Xinesa.

IMG-20170304-WA0010

Tornant del Stage a Cuba

Posted by acuemporda | blog
Ja de tornada del Stage realitzat per la Universitat de Ciències Mèdiques d’Holguín (Cuba) on he pogut gaudir i aprendre molt durant tres setmanes, realitzant pràctiques mèdiques en diferents centres mèdics, i en diferents unitats, des de l’atenció primària fins al servei d’urgències, passant per diferents especialitats.
Els coneixements que tenen a Cuba de la Medicina Tradicional Xinesa, són realment increïbles, un nivell només superat, o no 😉 , pels mateixos xinesos, tot i que que allà es coneix com a Medicina Natural Tradicional, ja que també posen en pràctica altres tipus de medicina alternativa, com ara la homeopatia.
La millor experiència que me’n porto és haver pogut estar en contacte amb les persones d’aquella ciutat, on tot i la pobresa material que pateixen, m’han demostrat un nivell intel·lectual elevadíssim, i sobretot una condició humana increïble.

Necessitaré temps per pair tots els coneixements que he adquirit allà, ja que he aprés moltíssim, i ben aviat espero poder posar-los en pràctica aquí, per poder ajudar a les persones d’aquí, al gran nivell que ho fan allà.

IMG-20170304-WA0012 IMG-20170304-WA0013 IMG-20170304-WA0014IMG-20170304-WA0011

woman-bench-lake-leeroy

Ja som a l’hivern, moment en que la naturalesa entra en un estat  de letargia per tal de recuperar forces i conservar l’energia innata que li permetrà sorprendre’ns amb el seu colorit primaveral.

A l’ésser humà, com a fidel reflex de la naturalesa, li passa una cosa molt semblant a aquest procés natural. Per comprendre-ho n’hi ha prou amb l’observació; la manca d’hores de llum, que culmina amb el solstici d’hivern, el fred i la humitat, les inclemències climatològiques i la celebració de les festes nadalenques, que associem a imatges intimistes, fa que en aquest període de l’ any sentim la necessitat de recolliment i interiorització, que ens vingui més de gust viure de “portes endins” que cap a l’exterior.

L’Hivern és, per a la Medicina Tradicional Xinesa, un espai de temps destinat a tenir cura específicament d’un òrgan en concret, el Ronyó.

Anatòmicament, el ronyó governa els ossos, la medul·la i el cervell, per això qualsevol problema ossi o una disminució de les facultats mentals, pot suposar una trucada d’auxili d’aquest òrgan, que està cridant-nos que alguna cosa en el seu territori no va bé. Respecte al seu aspecte sensorial, el ronyó comunica amb les orelles permetent així el sentit de l’oïda i l’audició. No deixa de ser curiós que l’orella i el ronyó tinguin una forma molt semblant, similar també a un l’embrió humà, que es desenvolupa en un medi aquós a través del qual es transmet el so.

El Ronyó és l’encarregat d’escalfar la Melsa, perquè aquesta faci la seva funció de transformar i transportar l’essència extreta dels aliments i així generar la Sang necessària per mantenir tot el nostre cos.

En el camp de la MTX hi ha un principi de tractament que es basa en tractar les malalties de l’hivern a l’estiu, és a dir, és fàcil curar malalties a l’estiu que tendeixen a atacar a hivern. Per tant les malalties que es generen a l’hivern, són conseqüència de desequilibris causats durant l’estiu.

Tot i que sembli contradictori, per prevenir les malalties que surten a l’hivern, s’hauria de prendre aliments Yang, durant l’estiu, com ara el gingebre amb les infusions, per a reservar Yang al nostre interior, que ens serà molt útil quan arribi l’hivern. Tot això amb moderació, ja que un excés en la ingesta d’aliments Yang, provocaria un efecte contrari a allò que es vol aconseguir.

Però centrem-nos en el que podem fer ara:

L’alimentació que cal seguir a l’hivern, es basa en aliments cuinats bullits, al vapor o bé a la brasa, ja que d’aquesta manera els aliments que ingerim aportaran al nostre cos el Yang necessari per mantenir els òrgans de forma equilibrada.

Hem d’evitar aliments amb molt Yin, aquests són els de naturalesa freda o crua, com ara amanides, fruita o begudes amb gel, però si que es recomana prendre alguns d’ells com ara els dàtils per a reservar Yin quan arribi l’estiu.

A més, els aliments que hem de cuinar són els de temporada, ja que la mare Natura ens dona allò que necessitem a cada estació de l’any. Avui en dia trobem de tot en els nostres mercats, productes importats de tot el planeta, però que per molt bona que sigui la seva qualitat, aquests no es corresponen amb les nostres estacions anuals i per tant, no seran tant beneficiosos pel nostre organisme.

phelps ventosesLes ventoses actuen estimulant la pell i els teixits subcutanis per activar la circulació de Qi i Xue en els Canals, tenen acció analgèsica i eliminen els factors patògens.

Aquests darrers dies, unes imatges del nedador olímpic de nacionalitat americana Michael Phelps, en els Jocs de Rio 2016, on es pot observar les marques circulars causades per la utilització de ventoses, una tècnica mil·lenària de l’antiga Medicina Xinesa, han donat la volta al món.

Hi ha hagut molts comentaris de metges occidentals en relació a les imatges del nedador olímpic, com els que ha realitzat el Dr. Houman Danesh, metge d’anestesiologia i medicina de rehabilitació, en la publicació “Men’s Health” indicant que, “El flux sanguini és la forma natural en la que el cos es sana”, “Incrementar el flux sanguini pot ser beneficiós per activar o reiniciar una resposta de curació”.

El flux sanguini és la forma natural en la que el cos es sana

Incrementar el flux sanguini pot ser beneficiós per activar o reiniciar una resposta de curació

Dr. Houman Danesh

El Dr. Reid Blackwelder, metge i ex-president de la “American Academy of Family Physicians”, indica que les ventoses es poden considerar com una “inflamació estèril” en la que el cos interpreta aquesta sobtada inflamació com una ferida i activa la resposta de curació al mobilitzar anticossos fins a aquesta àrea i per això aquesta teràpia pot millorar condicions com dolor lumbar, fascitis o fibromiàlgia.

Des del  punt de vista de la Medicina Xinesa, es considera que l’efecte de “succionar” el teixit cutani fins els primers nivells musculars, no només incrementa el flux sanguini, ja que les ventoses s’utilitzen per al tractament d’altres desequilibris que causen diferents síndromes, com ara l’eliminació de factors patògens externs provocats entre d’altres, per la penetració de Fred o de Humitat a les capes externes de l’organisme.

Des del punt de vista de la Medicina Xinesa, les ventoses aplicades en els atletes internacionals actuen com a relaxant muscular, així com per donar un efecte analgèsic,  ja que estimula la mobilització de Sang (Xue) i per tant estimula el metabolisme.

Poc a poc veiem com una medicina considerada alternativa en el món occidental, es va introduint en les nostres vides per arribar allà on la medicina occidental no pot fer-ho.

En el cas de la competició d’elit, com ara unes olimpíades, per poder tractar patologies a atletes que no poden prendre medicaments químics, ja que els faria donar positiu en les proves d’antidopatge que realitzen.

 

Article publicat a la revista El Nou del mes de juliol de 2016

Un percentatge molt elevat de dones pateix algun trastorn associat al seu cicle menstrual, ja siguin dolors (dismenorrea), síndrome premenstrual, menstruacions massa abundants, manca de menstruació (amenorrea), cicles menstruals irregulars…

La majoria d’aquestes dones, pateixen aquests trastorns pensant, de forma equivocada, que no tenen remei i que no es poden tractar.

La majoria  només en miren de pal·liar els símptomes, normalment recorrent als medicaments antiinflamatoris o analgèsics.

La Medicina Tradicional Xinesa busca i actua sobre l’arrel d’aquests trastorns, i està demostrat que és un mètode molt eficaç per tractar-los. La OMS (Organització Mundial de la Salut)  recomana l’acupuntura per tractar aquest tipus de trastorns. Els inclou a la llista que va publicar l’any 1979 de patiments que poden ser tractats amb acupuntura.

És important fer un bon diagnòstic, que s’obtindrà fent moltes preguntes al pacient, observant la seva llengua i el seu pols, per detectar el desequilibri o bloqueig que causa aquests trastorns.

Un cop obtingut el diagnòstic, es decidirà el tractament. Aquest pot incloure acupuntura, moxibustió (aplicació d’escalfor localitzada), tuina (massatge terapèutic) i/o fitoteràpia (prescripció d’herbes xineses).

Aquest tractament actuarà sobre els desequilibris detectats en el diagnòstic, retornant l’equilibri a l’organisme, millorant la circulació i reforçant l’energia del pacient.

D’aquesta forma s’eliminaran els desequilibris, ja que s’haurà actuat sobre l’arrel del problema, no només sobre els símptomes que se’n deriven.